Yazar: Haberler

Intrep Projesi Tanıtım Etkinliği Yapıldı 

INTREP Projesi’nin tanıtım etkinliği İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ev sahipliğinde 7 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Halk eğitim merkezlerinden eğitimcilerin ve göçmenlerle çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte “proje kapsamında geliştirilmiş olan “eğitim müfredatı”, “öğrenme üniteleri planı”, “e-öğrenme kampüsü”, “öğretim uygulaması” ve “öneri metni” tanıtıldı.

31 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanacak proje kapsamında hazırlanan ürünler 5 yıl boyunca Türkçe, İngilizce, Yunanca, Romence, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerinde ilgililerin erişimine açık olacaktır.

Temel hedefi yetişkin eğitimi aracılığıyla farklı kültür ve inanç bağlamlarında sosyal inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek olan INTREP Projesi (2021-1-BE01-K220-ADU-000033680) Belçika Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği’nin ortak olarak yer aldığı proje Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

https://intrep-erasmusplus.eu/
https://tr.elearning.intrep-erasmusplus.eu/
https://tr.webapp.intrep-erasmusplus.eu/

#intercultural #interreligious #socialinnovation #Entrepreneurship #IntrepProject #sosyalinovasyon #girişimcilik #çokkültürlülük #inovasyon #yetişkineğitimi

Etkileşim: 52
Kapat
Skip to content