Yazar: Haberler

IADliber Projesi Öğrenme-Öğretme Faaliyeti Malta’da Gerçekleştirildi

IADliber Projesi’nin Öğrenme ve Öğretme Faaliyeti tüm ortak kurumların katılımı ile 29 Mayıs – 2 Haziran 2023 tarihleri arasında MECB Ltd. Danışmanlık Bürosu ev sahipliğinde Malta’da gerçekleşti. Toplantıda ortak ülkelerde uzman kişilerle gerçekleştirilen odak grup toplantılarında ortaya çıkan görüşler, öneriler ve sonuçlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ortaklar ilk proje ürünü olan Hayatta Kalma Kiti için geliştirecekleri modüller konusunda içerik tanıtımı yaparak fikir alışverişinde bulundurlar.

Projenin bir sonraki aşamasında odak grup raporları ve ihtiyaç analizi sonuçları ışığında Hayatta Kalma Kiti’nin tamamlanıp internet bağımlılığını bırakma yöntem ve alıştırmalarının geliştirilmesi planlanmaktadır.

IADliber Projesinin (2022-1-RO01-KA220-ADU-000087209) temel hedefi bir hayatta kalma kiti ve mobil uygulamanın geliştirilmesi yoluyla internet bağımlılığını teşhis etmek ve buna karşı koymak için gerekli yeterliliklerin güçlendirilmesi konusunda yetişkin eğiticilere yardımcı olmaktır. Proje Romanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://iadliber.erasmus.site/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089186394498
https://www.linkedin.com/company/iadliber-project/

#InternetAddictionDisorder #IAD #InternetAddiction #AdultEducation #Information andCommunicationTechnologies #ICT #Digital safety #e-Safety #İnternetBağımlılığı #YetişkinEğitimi #e-Güvenlik #DijitalGüvenlik #BilgiveİletişimTeknolojileri

Etkileşim: 38
Kapat
Skip to content