HAYDİ - Hayatı Kucakla-Yaşam Becerileri Eğitimi

Proje Açıklaması

“Haydi–Hayatı Kucakla–Yaşam Becerileri Eğitimi” projesi, çocuklar ve gençlerde bağımlılıkla mücadele programlarının bilgi düzeyinde kalmaması için İstanbul’da sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşmeyi hedeflemektedir. Proje hedefine yönelik yürütülen yaşam becerileri eğitimi, çocuk ve gençlerin akranları ve yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurabilmelerini, yaşamın her alanında yetkin olabilmelerini, sorumluluklarının bilincinde otonom bireyler olarak gelişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim programı akademik uzmanlarca geliştirilen ve sanal mecrada yaygınlaştırılarak bütünsel ve bilimsel olarak tasarlanan bir önleme programı çerçevesinde yerel iş birlikleri ile sunulmaktadır. 

Hibe Programın Adı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

Proje Numarası

TR10/15/BGM/0096

Koordinatör Kurum

T.C. İstanbul Valiliği

Ortak Kurumlar

 • İstanbul Aydın Üniversitesi,
 • 22 İlçe Kaymakamlığı,
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Başlama Tarihi

01.10.2015  

Süre

12 Ay

Proje Amacı

Projenin temel amacı, proje ortağı olan ilçelerde öncelikle davranış değişikliği oluşturabilecek önleme programlarını, deneyimli uzman personelin bulunduğu kurumlar ile uygulamaya koyarak bu kurumların beşerî ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Uzmanlar tarafından geliştirilen ve yaygınlaştırılması sağlanan bir önleme programı sonucu tasarlanan yaşam becerileri eğitimi çocuk ve gençlerin aile, okul ve arkadaşlarını hedef alarak çocuk ve gençler için koruyucu bir çevre oluşturmayı amaçlamaktadır.  

Proje Faaliyetleri

 • Araştırma Faaliyeti Mevcut Durum Araştırması
 • Ön Test Model Etkililik Belirleme Araştırması 
 • Son Test Araştırmanın Bilimsel Makale Olarak Yayınlanması
 • Yaşam Becerileri Eğitimi Modelinin Geliştirilmesi
 • Formatör Eğitimleri Düzenlenmesi
 • Eğitim Değerlendirme Çalıştayı
 • Öğretmen Eğitimlerinin Düzenlenmesi
 • Aile Eğitimlerinin Düzenlenmesi
 • Eğitim Programının Tanıtılması
 • Öğrenci Eğitimlerinin Düzenlenmesi
 • Tanıtım Toplantısı Düzenlenmesi
 • Genel Ağ Sayfası ve Uzaktan Öğretim Platformu Geliştirilmesi  

  Proje Ürünleri

 • Bilimsel Makale
 • Yaşam Becerileri Modeli
 • Genel Ağ Sayfası ve Uzaktan Öğretim Platformu 

Web Sitesi

Eğitim Platformu

Sosyal Medya Hesapları

Etkileşim: 44
Kapat
Skip to content