FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulumu Projesi

Proje Açıklaması

İstanbul’un ARGE ve yenilikçilik potansiyelinin geliştirilmesi adına FSM Vakıf Üniversitesi bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurularak Dünya ölçeğinde yenilik ve teknoloji üretecek bir yapıya büründürülmesi, bu sayede İstanbul’un yenilik düzeyinin global ölçekte rekabet edebilir hale gelmesine katkı sağlamaktır. Proje sonucunda sanayi sektörleri ile akademik birikim bir araya gelerek yenilikçi alanlarda rekabetçi yeni ürünler, girişimler ve yapılar ortaya çıkarılması planlanmıştır. Meydana getirilecek değer ve birikim İstanbul bölgesinin küresel bir yenilik üretim merkezi olmasını sağlayacaktır.

Çağrı Adı

İstanbul Kalkınma Ajansı – Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul

Proje Numarası

TR10/18/YMP/0018

Koordinatör Kurum

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Ortak Kurumlar

  • İstanbul Valiliği

Başlama Tarihi

06.08.2018

Süre

18 Ay

Proje Faaliyetleri

Proje kapsamında kurulum faaliyetleri, mevcut durum analizi çalışmaları, eğitim faaliyetleri, sanayici ve akademisyen görüşmeleri ve proje baharı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Kurulum faaliyetleri kapsamında TTO kurulumuna uygun olarak fiziki mekân planlanmış olup, birimler oluşturulmuştur. Bu birimler; 

Tanıtım ve Eğitim Birimi: Üniversitenin akademik ve idari kadrosunun uzmanlıkları, işbirliği potansiyeli, altyapı imkânları ile TTO’nun  Kuruluş felsefesi, arayüz fonksiyonu ve faaliyetlerini tüm paydaşlara tanıtmakta ve bu paydaşlarla güçlü iletişim mekanizmalarını geliştirmektedir.


Proje Geliştirme ve Yönetim Birimi: TÜBİTAK-ARDEB Projeleri, BAP Projeleri ve AB Projeleri ile ilgili destek vererek üniversitenin söz konusu alanlarda
akademik yetkinliğinin üst seviyeye çıkarılmasına katkı sağlamaktadır. 

 

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi: Sanayi firmaları ve üst kuruluşları ile ilişkiler geliştirilmesine katkıda bulunmakta, özellikle akademisyen ve sanayiciler arasında işbirliklerinin kurulmasını sağlayarak ortak projeler geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.


Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi: Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin ve aynı zamanda müşterek çalışma yapılan diğer
kişi ve kurumların; ulusal ve uluslararası patent, faydalı model, endüstriyel tasarım belgesi, ulusal ve uluslararası patent başvurusu sayılarının artırılması için teşvik, sevk ve idare hizmeti vermekte; fikri mülkiyet hakları alınan lisanslanan buluşların ticarileştirilmesi için potansiyel müşterilerle görüşmeler yapmakta, sözleşmeler hazırlamakta ve imzalanan sözleşmelerde gelir paylaşımı konusunda arayüz platformu olarak
görev yapmaktır.

Etkileşim: 12
Kapat
Skip to content