FLIPPMI - Göçmen Ebeveynlerin Ters Yüz Öğrenmeye Katılımının Desteklenmesi

Proje Açıklaması

FLIPPMI Projesi göçmen ailelerin aile eğitimi yöntemleriyle Ters Yüz Öğrenim’e katılımını sağlamak ve kültürlerarası arabulucuları bu süreci desteklemek için gerekli yetkinlikler ve kaynaklarla desteklemeyi hedeflemektedir. Kültürlerarası Arabulucular, göçmen öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra daha geniş okul topluluğu arasında olumlu ilişkileri teşvik ederek okullarda kapsayıcı ortamlar yaratılmasına katkıda bulunacaktır.

Çağrı Adı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar

Proje Numarası

2021-1-BE01-KA220-SCH-000024579

Koordinatör Kurum

Ortak (Ülkeleri)

Başlama Tarihi

01.02.2022

Süre

24 Ay

Proje Amacı

FLIPPMI Projesi göçmen ailelerin aile eğitimi yöntemleriyle Ters Yüz Öğrenim’e katılımını sağlamak ve kültürlerarası arabulucuları bu süreci desteklemek için gerekli yetkinlikler ve kaynaklarla desteklemeyi hedeflemektedir.

Proje Faaliyetleri

Proje ortaklığı, aşağıdaki yenilikçi ve Açık Eğitim Kaynaklarını (AEK) birlikte tasarlayacak, geliştirecek, test edecek ve ücretsiz olarak erişilebilir şekilde yaygınlaştıracaktır.

 

Yetkinlikler Matrisi – Göçmen ailelere yönelik Aile Eğitimi yoluyla Ters Yüz Öğrenme konusunda AB standartlarına ve yöntemlerine dayalı yapılandırılmış bir yetkinlikler seti.

 

Çevrimiçi Kampüs – Kültürlerarası arabulucular için BİT tabanlı yeni bir eğitim aracı .

 

Pratik Aktiviteler Seti – Kültürlerarası arabulucuların göçmen öğrencileri ve ebeveynleri desteklerken günlük aktivitelerde uygulayabilecekleri bir dizi kapsamlı yöntem, alıştırma ve aktivite içeren pratik bir araç.

 

Web Sitesi

Eğitim Platformu

Sosyal Medya Hesapları

Etkileşim: 246
Kapat
Skip to content