Digitools-Digitalization of the Training Contents for Middle Schools


Dijital Okulum – Orta Okul Eğitim İçeriklerinin Dijitalleştirilmesi

Proje Tanımı: DIGITOOLS Projesi, Covid-19 Salgını ile önem kazanan eğitimin dijitalleşmesine, dijital eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı sağlanmayı, etkili dijital eğitim sunabilme konusunda başta öğretmenler olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının – öğrenciler, veliler, yöneticiler – dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefleyen bir projedir.

Hibe Programın Adı  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem II – Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar  
Proje Numarası    2020-1-TR01-KA226-SCH-098485
Koordinatör Kurum  İstanbul Valiliği
Ortak Ülke/Kurumlar1-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2-Boğaziçi Üniversitesi
3-INFODEF (İspanya)
4-Sdruzhenie Tcentar Za Obrazovatelni( Bulgaristan)
5-Inspectoratul scolar judetean Iasi (Romanya)
6-ATS (Romanya)
7-INNOQUALITY SYSTEMS LIMITED (İrlanda)
Proje Süresi  24 Ay
Proje Başlangıç Tarihi  01.06.2021  
Projenin Amacı    DIGITOOLS Projesinin temel amacı, Covid-19 Salgını ile daha çok önem kazanan eğitimde dijitalleşme sürecinde başta öğretmenler olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının – öğrenciler, veliler, yöneticiler – dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.   
Temel Proje Faaliyetleri-Dijital Sınıfım kapsamında Ortak ülkelerde Fen, Matematik ve İngilizce ders müfredatlarının karşılaştırılması; Covid-19 sürecinde uzaktan eğitimde uygulanan iyi uygulamaların karşılaştırmalı analizinin yapılması; Uzaktan eğitim üzerine gerçekleştirilmiş çalışmaların analiz edilmesi; Ortaokul 1. Sınıflara(11-14 yaş) yönelik Fen, Matematik ve İngilizce derslerine yönelik öğrenme kazanımlarının belirlenmesi ve aktivitelerin geliştirilmesi; Moodle temelli dijital öğrenme platformunun oluşturulması; Öğretmenler tarafından platformun test edilmesi ve ortaokullarda uygulamanın yapılması.

-Ölçme ve Değerlendirme Pusulası kapsamında: Dijital ölçme metotlarının ve tekniklerinin analiz edilmesi; 90 adet değerlendirme aktivitesinin geliştirilmesi amacıyla Web 2.0 aracının ve Web 3.0 aracının analiz edilmesi; ; Ölçme ve değerlendirme pusulasının hazırlanması ve ortakların dillerine çevirilmesi; Fen, Matematik ve İngilizce öğretmenleri tarafından pusulanın test edilmesi veokullarda uygulamanın yapılması.

-Mentör Öğretmen Rehberi kapsamında: Mentörlük ve Dijital mentörlük alanında iyi uygulamaların analiz edilmesi; Öğretmen ve idareciler ile odak grup toplantılarının gerçekleştirilmesi; Mentör öğretmen rehberinin hazırlanması ve ortakların dillerine çevrilmesi; Fen, Matematik ve İngilizce öğretmenleri tarafından pusulanın test edilmesi ve okullarda uygulamanın yapılması.

-Dijital Eğitimde Kapasite Geliştirme Üzerine Politika Önerisi kapsamında: Veliler, karar alıcılar, uzmanlar ve okul yöneticileri ile odak grup toplantılarının yapılması; Sonuçların derlenip Beklenmeyen Acil Durumlar İçin Strateji Planı’nın geliştirilmesi; Veliler, karar alıcılar, uzmanlar ve okul yöneticileri tarafından planın değerlendirilmesi.  
Proje Ürünleri-Dijital Sınıfım
-Ölçme ve Değerlendirme Pusulası
-Mentör Öğretmen Rehberi
-Dijital Eğitimde Kapasite Geliştirme Üzerine Politika Önerisi  
Proje Web Sitesi digitoolsproject.eu   
Sosyal Medya Hesaplarıhttps://www.facebook.com/digitoolsproject/
https://www.instagram.com/digitoolsproject  
Etkileşim: 41
Kapat
Skip to content