Çocuklar Suyu Kodluyor! H2 Okullu Oldu

Proje Açıklaması

Çocuklara su ve denizlerin insan yaşamındaki önemini robotik kodlama aracılığı ile anlatarak farkındalık kazandırmayı amaçlamış ve bu doğrultuda çeşitli eğitim ve etkinlik programları gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kaynaklarından olan çocuklarımızın mevcut koşullarının iyileştirilmesine destek olma, iyi olma hallerinin artırılmasına destek verebilme amacıyla topluma ve çevreye karşı duyarlı, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, öğrendiklerini uygulayabilen, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların  topluma kazandırılması hedeflendi.

Çağrı Adı

İstanbul Kalkınma Ajansı – Çocuklar ve Gençler

Proje Numarası

TR10/18/ÇVG/0098

Koordinatör Kurum

Deniz Temiz Derneği

Ortak Kurumlar

  • İstanbul Valiliği
  • Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
    Proje İştirakçisi
  • İstanbul Teknik Üniversitesi

Başlama Tarihi

06.08.2018

Süre

18 Ay

Proje Faaliyetleri

Çocuklar ve gençlerin araştırmacılık, yaratıcılık, yenilikçilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerinin
geliştirilmesi, projenin öncelikli hedefleri arasında yer almıştır. Bu hedefler doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmanın önceliklerinde de yer alan bugünün gençleri ve çocuklarının eğitimini, gelişimini, toplumsal ilişkilerini, toplumsal hayata katılımını ve öznelliğini kapsayan, bütünsel bir yaklaşımın benimsenmesi esas alınmıştır. Ülkemizin sahip olduğu demografik fırsat penceresinin en iyi şekilde değerlendirilebileceği bölgelerin başında, ekonomik yapısının sunduğu imkanlar sebebiyle İstanbul gelmektedir. Diğer bir yandan genç ve çocuk nüfusunun en yoğun olduğu kent olan İstanbul’da gelişimin saptanması, kuşkusuz ki bu genç nüfus potansiyelinin doğru yönlendirilmesi ve iyi değerlendirilmesiyle mümkündür. Projenin Sarıyer ilçesinde uygulanmaya başlanmasındaki önemli nedenlerden biri, İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e çıkışının ilk noktası oluşu ve stratejik bir öneme sahip olmasıdır. Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu! Projesi; her türlü bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme, liderlik ve girişimcilik, yenilik ve yaratıcılık, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat, sosyal ve çevresel sorumluluk gibi kavramları ön plana çıkararak öğrencilerin kendi öğretmenleri ve uzmanlar mentörlüğünde deniz ve suyun korunmasına yönelik 41 STEAM ve 1 görsel sanat projesi üretmelerini sağladı. İstanbul’un
Sarıyer ilçesinde 24 ay boyunca devam eden proje “Denizlerin Önemi” ve “Kodlama” eğitimlerini içerdi. Proje süresince Sarıyer ilçesindeki 28 okulda
öğrenim gören 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerinden oluşan 4.933 çocuğa ve 364 öğretmene denizler ve su kaynaklarının önemi anlatılırken, 60 öğretmene de “Hizmet İçi Eğitim” kapsamında “STEAM” eğitimleri verilmiştir. Proje kapsamında Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu’nda inşa edilen
STEAM laboratuvarında öğretmenlerin aldıkları STEAM eğitimi sonrası öğrenciler, mentörler eşliğinde kendi projelerini üretti. Bu proje ile okulda atıl durumda olan bir alan, çocuklar ve gençler için yaratıcılık ve teknoloji odaklı bir merkeze dönüştürülerek farklı bilim dallarının etkileşim alanı olarak değerlendirilmiştir. STEAM laboratuvarında yapılan çalışmalar ile öğrencilerin tasarım odaklı düşünme kabiliyetleri geliştirilerek ve yaratıcılık kapasiteleri artırılarak çevresel sorunlara çözüm bulmak üzere proje üretmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, öğrenciler bireysel olarak katılımları çok mümkün olmayan STEAM laboratuvarı ve farklı Maker atölyelerine öğretmenleri ile katılarak yaratıcı, tasarım odaklı, yenilikçi ve girişimciliğe açık, teknoloji daklı
bilgisayar oyunu geliştirme, mobil uygulama yazılımı, veri mühendisliği, robotik ve yapay zeka, nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi geleceğin meslek alanlarına ilişkin farkındalığını artırmış ve kariyer gelişimini yönlendirilmiştir. Denizleri koruma amacıyla STEAM projeler üreten öğrenci gruplarının
projeleri bağımsız jüri tarafından değerlendirilmenin ardından En Bilimsel, En Özgün, En Uygulanabilir ve En Sürdürülebilir dallarında dereceye
giren 12 proje seçildi. Proje boyunca edinilen tüm kazanımlar sonunda hep birlikte Sıfır Atık Mavi’ye söz vermiştir.

Etkileşim: 12
Kapat
Skip to content