EMPLOY - Education Digital Skills for Employability and Social Inclusion İstihdam Edilebilirlik İçin Dijital Beceriler Eğitimi ve Sosyal İçerme Proje Tanımı: EMPLOY projesi, ilk ve...