Ana Eylem 2

Level Up

Level Up Digital Skills for Adults with Blue­collar Occupations Mavi Yakalı Yetişkinler için Dijital Beceriler Proje Tanımı: Level Up projesi, mavi yakalı çalışanların dijital becerilerinin...

FEMENIN

Financial and Economic Literacy of Migrant women for ENtrepreneurship INclusion Girişimci Katılım için Göçmen Kadınların Finansal Okuryazarlığı Proje Tanımı: FEMENIN projesi, göçmen kadınların girişimci katılımlarını...

Coding4Girls

Kızlar İçin Kodlama Proje Tanımı: Coding4Girls projesi, ciddi oyunlar kullanarak kız çocukları başta olmak üzere 10-15 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi veren tasarım odaklı çevrim...

DIGCONSUM

Training Path And Oers For Digıitally Competent Consumers Dijital Olarak Yeterli Tüketiciler İçin Eğitim İçeriği ve Açık Eğitim Kaynakları Proje Tanımı: DIGConsum projesi, dijital çağa...

Up to Youth

Up to Youth Promoting Future Digital Social Entrepreneurs Geleceğin Dijital Girişimcilerini Yetiştirme Proje Tanımı: Up to Youth projesi,ülkemizde ve birçok AB ülkesinde genç işsizlik konusunda...

PERSON

PERSON Promoting Employability, Retraining, Social Skills of Neets BİREY İstihdam ya da Eğitim Sürecinde olmayan Gençlerin İstihdam Edilebilirlik, Tekrar Eğitilebilirlik ve Sosyal Becerilerinin Desteklenmesi Proje...

Move Up

Boosting the Social Skills of Adults for Better Employability and Success at Work Daha İyi İstihdam ve İş Yerinde Başarı İçin Yetişkinlerin Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesi...

LOG ON BACK TO LIFE

LOG ON BACK TO LIFE HAYAT BAĞLAN Proje Tanımı: Son yıllarda görülen modern dünya olgularından biri problemli internet kullanımıdır. Problemli internet kullanımı, zehirli madde kullanımını...

eVET

eVET - Online Vocational Education and Training Platform Çevrim içi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu Proje Tanımı: eVET projesi, Erasmus+ program ülkelerindeki meslek liseleri, iş...

WORTH

WORTH Youth Employment at the Work Life Through Long-Term Employability Skills Gençlerin Uzun Dönem İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Geliştirilmesi Proje Tanımı: Gençlerin, iş dünyasında uzun süre...
Skip to content