Ana Eylem 2

SILVER UP

Digital Solutions to Support Innovation in Senior  Entrepreneurship Through Adult Education Yetişkin Eğitimi Aracılığıyla Kıdemli Girişimciler İçin Sosyal İnovasyonu Destekleyecek Dijital Çözümler Proje Tanımı: SILVER...

BOOST

BOOST - Global Competence for Advancing Social İnclusion and Career Path of Vulnerable Women BOOST Dezavantajlı Kadınların İstihdamı ve Sosyal Katılımları İçin Küresel Becerilerinin Arttırılması...

TOURISTIC

TOURISTIC Upskilling Disabled People with Digital Skills Applied to Accessible Tourism Jobs Engeli Olan Bireylere Erişilebilir Turizmde Kullanılan Dijital Becerileri Kazandırma Proje Tanımı: Touristic projesi,...

STEAM PEOPLE

STEAM PEOPLE Learning Resources to Promote STEAM Values And Competences in Adults Learners Yetişkin Öğrenicilerde STEAM Değerlerini ve Becerilerini Teşvik Edecek Öğrenme Kaynakları Proje Tanımı:...

Wise Mind

Wise Mind Bilge Akıl Proje Tanımı: Wise Mind Projesitravma yaşamış gençlerin ve gençlik çalışanlarının kriz yönetim becerilerinin geliştirilerek iyi olma hâllerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Hibe...

LEARN AND PLAY

LEARN AND PLAY Öğren ve Oyna Proje Tanımı: LEARN AND PLAY projesi, okul öncesi ve birinci sınıf düzeyinde öğrenim gören göçmen, azınlık veya mülteci öğrencileri...

DT4S

DT4S - Design Thinking for Sustainability Education Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarımsal Düşünce Proje Tanımı: Design Thinking for Sustainability Education projesi, sürdürülebilir kalkınma uygulamalarında aktif katılım sağlamaları...

ACTION

Empowering Educators and Community Leaders to Act on Climate Change Eğitmenlerin ve Toplum Liderlerinin İklim Değişikliği Üzerinde Çalışabilme Becerilerinin Geliştirilmesi Proje Tanımı: Küresel ısınma, ülkemiz...

ECVET Skills Platform

ECVET Skills Platform ECVET Beceri Platformu Proje Tanımı: ECVET SKILLS PLATFORM projesi, Meslek eğitim kurumlarında sunulan eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla mesleki eğitim kurumları...

PeerCare

PeerCare Peer Learning on Emotional Intelligence for Informal Caregivers Profesyonel Olmayan Hasta Bakıcılar İçin Akran Öğrenme ile Duygusal Zekâ Gelişimi Proje Tanımı: PeerCare projesi, profesyonel...
Skip to content