Yazar: Haberler

BOOST Projesi Ulus Ötesi Proje Toplantısı Madrid’de Gerçekleştirildi

BOOST Projesi’nin beşinci ulus ötesi toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 21 Eylül 2022 tarihinde İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda geliştirilmiş olan son proje ürünü “BOOST Koçluk Programı” ile ilgili pilot uygulama dönütleri gözden geçirildi. Proje bitiminden sonra etkinliğine devam edilecek olan yaygınlaştırma faaliyetleri üzerine fikir ve bilgi alışverişi yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında önerilen yaygınlaştırma takvimine uyulması ve sürdürülebilirlik eylemlerine devam edilmesi planlanmıştır.

BOOST Projesinin (2020-1-ES01-KA204-081853) temel hedefi, sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı kadınların küresel becerilerinin geliştirilerek sosyal hayata katılımlarının ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ile dezavantajlı kadınlar ile çalışan yetişkin eğitmenlerinin mentorlük becerilerinin geliştirilmesidir. Proje, İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

www.boost.erasmus.site

www.facebook.com/boost.erasmus

http://www.ssf.org.es/
https://www.ciep.be/
https://www.mindshift.pt/
https://www.futureinperspective.com/
https://idpeuropa.com/
https://cwep.eu/
https://www.iasismed.eu/

#BOOST #küreselbeceriler #globalcompetence #socialinclusion #toplumsalkapsayıcılık #erasmusplus

Etkileşim: 9
Kapat
Skip to content