B.COMP - Dönüştürücü Öğrenme yoluyla düşük vasıflı öğrenicilerin işe hazır olma becerilerini geliştirerek onlara daha kapsayıcı ve destekleyici iş temelli öğrenme ortamları oluşturmak

Proje Açıklaması

B.COMP Projesi  Dönüştürücü Öğrenme ve İş Temelli Öğrenme yöntemleriyle düşük vasıflı öğrenicilerin işe hazır olma becerilerini geliştirerek onlara daha kapsayıcı ve destekleyici iş temelli öğrenme ortamları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Çağrı Adı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı

Ana Eylem 2 Mesleki Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar

Proje Numarası

2022-1-FR01-KA220-VET-000088272

Koordinatör Kurum

Ortak (Ülkeleri)

Başlama Tarihi

01.09.2022

Süre

30 Ay

Proje Amacı

B.COMP Projesi İş Temelli Öğrenme yönteminin öğrenicilerin beceri geliştirme süreçlerine doğrudan sağladığı katkının altını çizmekte ve dönüştürücü öğrenme ve iş temelli öğrenme yöntemleriyle düşük

vasıflı öğrenicilerin işe hazır olma becerilerini geliştirerek onlar için daha kapsayıcı ve destekleyici iş temelli öğrenme ortamları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Proje Faaliyetleri

  • Dönüştürücü Öğrenme yoluyla İş Temelli Öğrenme ve işe hazırlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik Eğitim Müfredatı ve Öğrenme Üniteleri
    B.COMP e-Öğrenme Kampüsü, Öğretici Web Uygulaması ve Çevrimiçi Öğrenme Faaliyetleri
  • Dönüştürücü Öğrenme Yöntemleri aracılığıyla işe hazırlık becerilerinin tanımlanma, akredite edilme ve sertifikalandırma süreçlerinin geliştirilmesine yönelik örneklendirmelerin geliştirilmesi
  • Proje ürünlerini yaygınlaştırma ve tanıtma çalışmaları

Web Sitesi

Eğitim Platformu

Etkileşim: 236
Kapat
Skip to content